Varovanje zasebnosti

Droga Kolinska d.d.  posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani in osebnih podatkov, ki jih posredujejo, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Družba osebne podatke zbira le takrat, ko so se uporabniki sami odločili, da jih posredujejo s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto in se pri tem z zbiranjem izrecno strinjajo. Osebne podatke družba uporablja za dostop do določenih storitev (priročnik v e-obiki Detox Mg, e-obveščanje), izvajanje nagradnih iger, statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabil na dogodke, elektronsko anketiranje.

Družba za dostop do omenjenih storitev zbira naslednje osebne podatke: e-naslov.

Na spletnih straneh so lahko občasno objavljeni spletni obrazci, prek katerih družba zbira osebne podatke uporabnikov. Osebni podatki se hranijo v Drogi Kolinski d.d. le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Droga Kolinska d.d. se zavezuje, da bo zaščitila zasebnost uporabnikov v skladu z zakonodajo. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično - tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo, posredovanje tretjim osebam ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

Uporabnik spletne strani je seznanjen in izrecno strinja, da lahko družba posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu (Pristop d.o.o., Trubarjeva 79, Ljubljana, Spletna postaja d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana in Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana). Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od družbe in skladno z opredeljenimi nameni. Družba in ne njen pogodbeni obdelovalec pridobljenih osebnih podatkov v nobeni obliki ne bosta posredovala ali razkrivala tretjim osebam, razen če se bodo uporabniki s tem strinjali ali če bodo tako zahtevali pravosodni organi.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja, ali zahteva izbris posredovanih osebnih podatkov. Droga Kolinska d.d. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestila uporabnika, ki je to zahteval.

Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.